III Ogólnopolska konferencja naukowo – dydaktyczna

Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych

Kształcenie językowe w Polsce

a kluczowe kompetencje XXI wieku

Wrocław, 24 – 25 lutego 2020 r. 

 

 

W imieniu organizatorów, Zakładu Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  i Dolnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji INJO.

Konferencja jest skierowana do nauczycieli i lektorów języków obcych, dyrektorów szkół oraz naukowców prowadzących badania w zakresie glottodydaktyki.

Konferencja INJO 2020 będzie koncentrowała się na kształceniu językowym w polskich szkołach i na polskich uczelniach wyższych. Podczas INJO 2020 poszukamy odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób system edukacji językowej wychodzi naprzeciw wyzwaniom XXI wieku? Dyskusję pragniemy osadzić w kontekście rozwijania kluczowych kompetencji XXI wieku. W dobie rewolucji technologicznej i dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego kompetencje XXI wieku mają coraz większe znaczenie na rynku pracy, a tym samym na sukces młodych ludzi.

Zatem główne pytania, które pojawią się na INJO 2020 to:

  • Czy i jak wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w polskich szkołach podczas zajęć językowych?
  • Czy nauczyciele języków obcych wyposażają uczniów w umiejętności, które będą im potrzebne w życiu?
  • Czy zajęcia językowe pozwalają uczniom rozwijać kreatywność, elastyczność, pracę w zespole oraz inne kluczowe kompetencje?

Po konferencji planujemy wydanie publikacji związanej z innowacyjnością w nauczaniu języków obcych. Tylko pozytywne recenzje gwarantują publikację artykułu. Publikacja pojawi się w wydawnictwie punktowanym.