Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Zakład Glottodydaktyki  Instytutu Filologii Angielskiej
Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
                                                                                                                                                

I Konferencja naukowo-szkoleniowa

INNOWACJE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

      Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w I edycji Konferencji Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych – INJO, organizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Konferencja odbędzie się w 7 lutego 2018 roku w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Kuźniczej 22.

     Konferencje INJO kładą nacisk na popularyzację myślenia i działania innowacyjnego w zakresie nauczania języków obcych. Ponadto, pogłębiają one wiedzę na temat najnowszych osiągnięć współczesnej glottodydaktyki, psycholingwistyki i neurodydaktyki oraz umożliwiają uczestnikom konferencji wymianę doświadczeń i poglądów w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi i materiałów dydaktycznych. 

     Pierwsza edycja konferencji INJO adresowana jest do nauczycieli akademickich zajmujących się nauczaniem języka obcego na Uniwersytecie Wrocławskim. 

     Konferencja jest bezpłatna. Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w wybranych przez siebie warsztatach.

 

Konferencja objęta jest patronatem

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof.dra hab. Adama Jezierskiego