Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

II Konferencja naukowo-szkoleniowa

INNOWACJE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

Interkulturowość w nauczaniu języka obcego

 

 

18 lutego 2019 r