Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

II Konferencja naukowo-szkoleniowa

18 lutego 2019 r

Innowacje w nauczaniu języków obcych

Interkulturowość w nauczaniu języka obcego

Filarem kształcenia językowego promowanego w unijnej przestrzeni edukacyjnej jest interkulturowa kompetencja komunikacyjna.  Niewątpliwie uczenie się języka obcego to proces społeczno-psychologiczny, w którym istotną rolę odgrywa kontekst socjokulturowy. 

Wiodącym tematem konferencji INJO 2019 będzie interkulturowość. Plenarne wystąpienia, które chcemy Panstwu zaproponować wygłoszą znani specjaliści w dziedzinie glottodydaktyki i socjologii zajmujący się naukowo oraz praktycznie zagadnieniami kultury  i interkulturowością.

Zachęcamy Państwa gorąco do wysyłania zgłoszeń uczestnictwa w konferencji lub propozycji wystąpień konferencyjnych zarówno w formie warsztatowej (60 – 90 min) jak i prezentacji (20 min + 10 min na dyskusję). Propozycje wystąpień mogą dotyczyć wiodacej tematyki konferencji czyli nauczania kultury i aspektów interkulturowych lub ogólnej tematyki związanej z nauczaniem języka obcego.

Po konferencji planujemy wydanie publikacji w serii Nauczanie języków obcych na uczelni wyższej.

Konferencja odbędzie się w budynku Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 22.


Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.