Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego

II Konferencja naukowo-szkoleniowa

18 lutego 2019 r

Innowacje w nauczaniu języków obcych

Interkulturowość w nauczaniu języka obcego

otwarcie INJO 2019

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,                         prof. dr hab. Adam Jezierski

mgr Aleksandra Matkowska, Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr

 

dr Małgorzata Jedynak,              Instytut Filologii Angielskiej

wykłady plenarne

dr hab. Liliana Piasecka, prof. UO,
Uniwersytet Opolski

 

 

 

dr Ziad Abou Saleh, SWPS

dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Zofia Chłopek, prof. PŚ
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej

INJO 2019 – zdjęcia do pobrania