III Ogólnopolska konferencja naukowo – dydaktyczna

Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych

Kształcenie językowe w Polsce

a kluczowe kompetencje XXI wieku

 

 

W imieniu organizatorów, Zakładu Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  i Dolnośląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w trzeciej edycji konferencji INJO.

INJO 2020 koncentrując się na kształceniu językowym w Polsce w różnych typach szkół i na różnych etapach nauczania, będzie poszukiwał odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób system edukacji językowej wychodzi naprzeciw wyzwaniom XXI wieku? Dyskusję pragniemy osadzić w kontekście rozwijania kluczowych kompetencji XXI wieku, które w dobie rewolucji technologicznej i w dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego będą miały coraz większe znaczenie na rynku pracy i coraz większy wpływ na sukces młodych ludzi.

Zatem główne pytania, które pojawią się na INJO 2020 to:

  • Czy i jak wykorzystuje się technologię informacyjno-komunikacyjną w polskich szkołach podczas zajęć językowych?
  • Czy nauczyciele języków obcych wyposażają uczniów w umiejętności, które będą im potrzebne w życiu?
  • Czy zajęcia językowe pozwalają uczniom rozwijać kreatywność, elastyczność, pracę w zespole oraz inne kluczowe kompetencje?

Po konferencji planujemy wydanie publikacji związanej z innowacyjnością w nauczaniu języków obcych. Publikacja pojawi się w wydawnictwie punktowanym.