2016 – Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych

SPECYFICZNE POTRZEBY STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH A NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH: KIERUNKI ROZWOJU, NOWE WYZWANIA, REKOMENDACJE

Tematem przewodnim I Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyczno-Naukowej, którą zorganizowało Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego były potrzeby studentów. Konferencja miała miejsce w dniach od 15 do 17 września 2016 r., i odbyła się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Patronat honorowy nad konferencją objęły Polskie Towarzystwo Neofilologiczne oraz Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. Przewodniczącą Konferencji była mgr Aleksandra Matkowska, Komitetu Naukowego prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik, a Komitetu Organizacyjnego mgr Izabela Bojarska. W konferencji wzięło udział około 300 nauczycieli akademickich z  uniwersytetów, politechnik, szkół wyższych oraz akademii. Uczestnicy reprezentowali 47 polskich uczelni wyższych i 3 zagraniczne.

 

Podczas uroczystego otwarcia w Oratorium Marianum, Jego Magnificencja Rektor Adam Jezierski powitał uczestników konferencji i uświetnił uroczystość osobiście wykonanym koncertem organowym. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Polsko-innojęzyczne kontakty i relacje – historia i współczesność” wygłosił  prof. dr hab. Jan Miodek. Wykłady plenarne wygłosili: prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik na temat studenta uzdolnionego, prof. dr hab. Teresa Siek-Piskozub na temat ewolucji podejścia do nauczania języka dla celów specjalistycznych, prof. dr hab. Mirosław Pawlak o propozycjach rozwiązań i wyzwaniach w nauczaniu języka dla celów specjalistycznych, dr hab. Przemysław Gębal, prof. UW na temat kierunków rozwoju nauczania języków dla celów specjalistycznych oraz dr Małgorzata Jedynak o neurodydaktyce i uczeniu przyjaznemu mózgowi. Pan dr Julian Jezioro wygłosił wykład szkoleniowy o dozwolonym użytku utworów w akademickim nauczaniu języków obcych w świetle prawa autorskiego.

Ze względu na wieloaspektowy charakter tematu konferencji, dyskusje były prowadzone w ośmiu sekcjach tematycznych: potrzeby studentów, język specjalistyczny, język akademicki, interkulturowość, wielojęzyczność, techniki nauczania, nowe technologie, oraz rola lektora. Program obejmował 58 prezentacji oraz 14 warsztatów. Najciekawsze wątki w dyskusji konferencji obejmowały m.in. korzystanie z aplikacji internetowych, wykorzystanie tutoringu, zastosowanie grywalizacji, rozwój kompetencji interkulturowej, kształtowanie umiejętności akademickich i specjalistycznych, oraz specyfikę pracy ze studentem niepełnosprawnym. Warsztaty dotyczyły takich zagadnień jak: wykorzystanie korpusów w nauczaniu języków obcych, użycie platform i narzędzi internetowych, adaptację materiałów do potrzeb studentów, czy zastosowanie elementu zabawy na zajęciach językowych.Konferencji towarzyszyły również dodatkowe imprezy, m.in. zwiedzanie Wrocławia, spacer po Wrocławiu nocą oraz uroczysty bankiet otwarty przez Pana Prorektora ds. Nauczania prof. dr hab. Ryszarda Cacha. Podczas bankietu odbył się koncert jazzowo-bluesowy wrocławskiego trębacza Tadeusza Nestorowicza przy akompaniamencie Romana Sonnenberga na instrumencie klawiszowym. Występowali też mali mistrzowie muzyki: duet skrzypcowy Barbara Kłopocka i Agnieszka Cieślak, który wykonał fragment utworu z muzyki do filmu pt. „Amelia” oraz duet skrzypcowo-akordeonowy Michała i Mikołaja Krzywieckich, który zagrał fragment utworu z filmu „Hobbit”.

Konferencja jak i wszystkie wydarzenia towarzyszące sprzyjały nawiązaniu kontaktów, wymianie myśli i doświadczeń. Stworzyło to forum do dyskusji na tematy związane z dydaktyką i metodyką nauczania języków obcych w szkolnictwie wyższym.

Ewa Jankowska, Hanna Szelachowska

 

program konferencji PDF

Księga Abstraktów PDF