2018 – INJO

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Zakład Glottodydaktyki  Instytutu Filologii Angielskiej
Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
                                                                                                                                                

I Konferencja naukowo-szkoleniowa

INNOWACJE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

 

 

I edycja Konferencji Innowacje w Nauczaniu Języków Obcych – INJO, zorganizowanej przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Konferencja odbyła się w 7 lutego 2018 roku w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Kuźniczej 22.

Konferencje INJO kładą nacisk na popularyzację myślenia i działania innowacyjnego w zakresie nauczania języków obcych. Ponadto, pogłębiają one wiedzę na temat najnowszych osiągnięć współczesnej glottodydaktyki, psycholingwistyki i neurodydaktyki oraz umożliwiają uczestnikom konferencji wymianę doświadczeń i poglądów w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi i materiałów dydaktycznych. 

     

Pierwsza edycja konferencji INJO adresowana była do nauczycieli akademickich zajmujących się nauczaniem języka obcego na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykład inauguracyjny pt. Strategie uczenia się w środowisku cyfrowym wygłosiła pani prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik.

    .

Konferencja objęta została patronatem

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof.dra hab. Adama Jezierskiego

program INJO 2018 PDF