2018 – Dobre obyczaje akademickie w UWr

DOBRE OBYCZAJE AKADEMICKIE

W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

kształtowanie pozytywnych postaw i praktyk w procesie dydaktycznym na uczelni wyższej

27 czerwca 2018 r. WPAiE ul. Uniwersytecka 7-10 sala 2D im. Witolda Świdy                                                                                                                             

Organizatorzy:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Zmiany zachodzące w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym nie pozostają bez wpływu na społeczność akademicką. Relacje między słuchaczami a nauczycielami akademickimi stają się coraz bardziej partnerskie, ważne jest jednak, by nie zatracić przy tym ukształtowanego przez tradycję kanonu wartości obyczajowych i etycznych składających się na autorytet wyższej uczelni.

Świadomi nowych wyzwań oraz trudności pojawiających się w codziennej pracy nauczyciela akademickiego chcielibyśmy wskazać i poddać dyskusji obszary najbardziej problematyczne oraz rozważyć sposoby rozwiązywania spraw i radzenia sobie z sytuacjami, zwłaszcza tymi, które nie zostały uregulowane przepisami (Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim, Kodeksem Wskazań Etycznych i in.).

Mamy przy tym świadomość, że studenci rozpoczynający naukę w wyższej uczelni spotykają się z innym niż dotychczas trybem nauczania, nowymi wymogami i oczekiwaniami. Celem możliwie szybkiej adaptacji chcemy stworzyć swego rodzaju niezbędnik, który ułatwi im funkcjonowanie w nowym środowisku zarówno w kontaktach z wykładowcami, jak i pracownikami uniwersyteckiej administracji oraz innymi studentami.

Program Dobre Obyczaje PDF


Szkolenie objęte było patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dra hab. Adama Jezierskiego

oraz Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia