Konferencja

411Wykłady plenarne

  • Planujemy zaprosić wiodących glottodydaktyków specjalizujących się w wybranych zagadnieniach podanych w przestawionych sekcjach tematycznych. _______________________________________________________________

Panele

  • Panele będą przeprowadzane w poszczególnych sekcjach tematycznych. Panele powinny omawiać nowe kierunki rozwoju, rekomendacje i wpływać na podniesienie jakości kształcenia.

________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty

  • Warsztaty powinny przedstawić praktyczne rozwiązania wobec wyzwań, przed którymi stoi wykładowca języka obcego na uczelni wyższej oraz podnosić jakość  kształcenia.

________________________________________________________________________________________________________

Formy uczestnictwa

Proponujemy trzy formy uczestnictwa w konferencji:

  1. Uczestnictwo bez referatu – rejestracja zakończyła się 30.04.2016
  2. Uczestnictwo z referatem (20 minut); Z powodu dużego zainteresowania, rejestracja dla osób z referatem zakończyła się 31.05.2016.
  3. Uczestnictwo w formie zorganizowania warsztatu, przeznaczony przede wszystkim dla lektorów różnych języków obcych (45 – 90 minut). Tematyka warsztatów nie musi ściśle pokrywać się z tematyką konferencji. Z powodu dużego zainteresowania, rejestracja dla osób z warsztatami zakończyła się 31.05.2016.

________________________________________________________________________________________________________

Język konferencji

Językiem konferencji będzie język polski. Przewidujemy możliwość utworzenia sekcji językowych.

________________________________________________________________________________________________________

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w  siedzibie SPNJO oraz gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.