Cele

091

Profil potrzeb studenta zmienił się w ostatnich latach i niewątpliwie będzie on nadal podlegał zmianom w związku ze zmianami społecznymi i kulturowymi, rozwojem technologii informacyjnej, zmieniającą się sytuacją ekonomiczną oraz nowymi kierunkami językowej polityki unijnej. Celem konferencji jest dyskusja o różnych potrzebach studentów oraz o związanych z tymi potrzebami kompetencjach. Specyficzne potrzeby obejmują potrzeby zawodowe, społeczne, integracyjne, potrzeby wynikające z wybitnych zdolności oraz specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności lub specyficznych trudności w uczniu się.  W celu sprostania nowym oczekiwaniom studentów, lektorzy języka obcego powinni być wyposażeni w wiedzę na temat specyficznych cech i zachowań swoich studentów. Wiedza ta umożliwi im zastosowanie odpowiednich rozwiązań dydaktycznych.