Opłata konferencyjna i terminy

Opłata konferencyjna wynosi 170 zł w pierwszym terminie, a 220 zł w drugim terminie. W opłacie ujęte są materiały konferencyjne, przerwy kawowe, bankiet oraz jeden posiłek południowy. Opłata nie pokrywa kosztów przejazdów ani noclegów.

Numer konta do wpłat: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004 

W tytule wpłaty proszę wpisać Konferencja 7003/0004/16 oraz imięnazwisko uczestnika.

Odbiorca płatności / właściciel rachunku:

     Uniwersytet Wrocławski
     Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
     pl. Uniwersytecki 1, 
     50-137 Wrocław

Terminy dokonywania rejestracji:

  • rejestracja uczestnictwa bez referatu: I termin –  30.04.2016 (opłata 170 zł); II termin – 30.06.2016 (opłata 220 zł). Z powodu dużego zainteresowania, rejestracja dla osób bez referatu zakończyła się 30.04.2016.
  • rejestracja uczestnictwa z referatem: I termin –  30.04.2016 (opłata 170 zł); II termin – 30.06.2016 (opłata 220 zł). Z powodu dużego zainteresowania, rejestracja dla osób z referatem zakończyła się 31.05.2016.                                                                                                                  

Organizatorzy w ciągu 30 dni od zgłoszenia skontaktują się z Państwem z informacją, czy temat referatu lub warsztatów został zaakceptowany.

Rejestracja będzie potwierdzana drogą mailową, na adres podany w formularzu rejestracyjnym. W potwierdzeniu otrzymają Państwo informację o terminie wpłaty.