Program

INJO 2020 program – PDF 

księga abstraktów – PDF

WYKŁADY PLENARNE

Plenarne wystąpienia, które chcemy Państwu zaproponować w tym roku wygłoszą znani specjaliści w dziedzinie glottodydaktyki i pedagogiki zajmujący się naukowo oraz praktycznie tematyką współczesnej edukacji w Polsce.

  • dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek (Zakład Pedagogiki Mediów, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego)

Nowe media w edukacji 

  • dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Zakład Glottodydaktyki, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)

Przyroda i język. Uczenie się języka obcego w perspektywie teorii złożonych systemów dynamicznych

  • dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak (Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Postawy uczniów wobec uczenia się języków obcych na przykładzie języka hiszpańskiego (nauczanego w polskich szkołach)

  • dr Aleksandra Wach (Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Komunikacja za pośrednictwem Internetu jako innowacyjna opcja w nauczaniu języków obcych

PANEL DYSKUSYJNY

Oprócz tradycyjnych wykładów plenarnych i wystąpień w sekcjach chcemy Państwu również zaproponować udział w Panelu Dyskusyjnym

Budzące się szkoły. Jak przystosować nauczanie języków obcych w szkołach do warunków XXI wieku?

Do udziału w Panelu Dyskusyjnym zaprosiliśmy neurodydaktyków i sympatyków alternatywnych nurtów w edukacji

  • mgr Sabina Czajkowska-Prokop (Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu)
  • mgr Hanna Adamska (Centrum Psychologii Sentio i Sales BRAIN)
  • mgr Wiktor Makochan – „nietablicowy” germanista i neurodydaktyk, (LO i SP Wałbrzych)

Przewodniczące Konferencji – dr Małgorzata Jedynak (IFA, UWr),

                                                       mgr Aleksandra Matkowska (SPNJO UWr)

Przewodnicząca Komitetu Naukowego – dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak

Sekretarz Konferencji

mgr Izabela Bojarska (SPNJO, UWr)

mgr Ewa Jankowska (SPNJO, UWr)