SPNJO

331

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego istnieje od 1953 roku. Jego misją jest kształtowanie kompetencji językowych i osobowych studentów Uczelni a także osób spoza środowiska akademickiego. W Studium działa 5 zespołów lektorów: języka angielskiego, języka niemieckiego, języków romańskich (francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego), języka rosyjskiego, języków starożytnych (łacina, greka).DSC02506

SPNJO zatrudnia 81 pracowników dydaktycznych (45 starszych wykładowców, 13 wykładowców, 23 lektorów.)

Nauka przebiega na wszystkich poziomach zaawansowania w skali A1, A2, B1, B2, C1, C2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Działalność Studium to lektoraty i egzaminy dla studentów i doktorantów, a także egzaminy przed
obroną doktoratu. W każdym semestrze kształceniem jest objętych ok. 8 000 studentów (również zagranicznych z programu Erasmus i innych programów wymiany studentów).

SPNJO jest ośrodkiem egzaminacyjnym TELC, organizuje odpłatne otwarte kursy językowe i odpłatne otwarte egzaminy certyfikujące. SPNJO jest jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

_MG_0225

mgr Aleksandra Matkowska – Kierownik SPNJO (po środku)

mgr Elżbieta Kopeć – Zastępca Kierownika d/s Studiów Stacjonarnych (po prawej)

mgr Iwona Nowicka – Zastępca Kierownika d/s Studiów Niestacjonarnych (po lewej)