Uniwersytet Wrocławski

441RYS HISTORYCZNY
Historia Uniwersytetu Wrocławskiego związana jest nierozerwalnie z przybyciem Jezuitów do naszego miasta w pierwszej połowie XVII wieku. To dzięki ich wpływom w 1702 roku cesarz Leopold I Habsburg wydał złotą bullę fundacyjną uczelni. Od samego początku uczelnia oferowała cztery kierunki studiów: Prawo, Medycynę, Filozofię i Teologię Katolicką, co zostało uwiecznione na jedynej wieży głównego budynku uniwersytetu zwanej wieżą matematyczną, w której kątach umieszczono cztery posągi reprezentujące wspomniane dziedziny. W 1811 roku, już za czasów pruskich, uczelnia jezuicka połączyła się z podupadającym uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą włączając do swojej oferty studia o kierunku Teologia Ewangelicka. W 1911 roku, w setną rocznicę powstania państwowego uniwersytetu, uczelnia zyskała nazwę Śląski Uniwersytet Fryderyka Wilhelma (Schlesische Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau). Po zakończeniu II Wojny Światowej, w czerwcu 1946 roku nastąpiła uroczysta inauguracja polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.361

Obecnie Uniwersytet Wrocławski znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich szkół wyższych. W trosce o zapewnienie wysokich standardów nauczania, uczelnia stara się łączyć tradycję z wyzwaniami nowoczesności, co znajduje wyraz w stale poszerzanej ofercie edukacyjnej. Aktualnie kandydaci mają do wyboru 78 kierunków na 10 wydziałach w ramach pięciu głównych dziedzin naukowych: przyrodniczej, ścisłej, humanistycznej, filologicznej oraz prawnej i społecznej.
Według danych z 2014 roku, na uczelni studiuje ogółem ponad 25000 osób, z czego ponad 17000 wybrało studia stacjonarne, a około 7000 studia niestacjonarne. Ponadto, prestiż i otwarty charakter uniwersytetu potwierdza obecność ponad 800 studentów zagranicznych. Warto również pamiętać, że jesteśmy uczelnią promującą szeroką współpracę z uczelniami zagranicznymi, czego dowodem jest bogata oferta programów stypendialnych dla pracowników i studentów. Przykładem może być program ISEP, w ramach którego studenci Uniwersytetu Wrocławskiego jako jedyni w kraju mają możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego - Wieża Matematyczna

Ważną misją uczelni jest uczynienie zeń miejsca spotkań, wymiany poglądów oraz prowadzenia badań na wysokim poziomie, dzięki czemu można śmiało powiedzieć, iż pełni ona funkcję ośrodka intelektualnego o strategicznym znaczeniu dla miasta i regionu. Do realizacji tego celu skutecznie przyczynia się kadra złożona z ponad 1850 nauczycieli akademickich, w tym ponad 400 profesorów.


STRONA INTERNETOWA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO